Studentnationer

Stadsvandring - Uppsalas Studentnationer

Vandringen går förbi Uppsalas alla 13 nationer och det ges lite information och kuriosa om var och en. Under vandringen informeras även om nationsväsendets uppkomst och om vilka hedersledamöter nationerna har. Det berättas även om den inte helt kända historien bakom grundandet av Uppsala universitet. Arrangör Anders Allard i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan via mejl till nils.anders.allard@gmail.com eller telefon 073-819 34 00.
Max ca 10 deltagare. Samlingsplats meddelas till de som anmält sig.

Var?

Centrala Uppsala

När?

30 augusti och 23 september kl 13:00-14:45

Hur?

150 kr/person. Anmälan krävs till arrangören Anders Allard.

Anmälan via mejl till nils.anders.allard@gmail.com eller telefon 073-819 34 00