Uppsalas broar

Stadsvandring - Uppsalas broar

Vandringen går förbi Uppsalas många broar över Fyrisån där varje bro har sin historia. Arrangör Anders Allard i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan via mejl till nils.anders.allard@gmail.com eller telefon 073-819 34 00.
Max ca 10 deltagare. Samlingsplats meddelas till de som anmält sig.

Var?

Centrala Uppsala

När?

6 september, 30 september och 4 oktober kl 13:00-14:45

Hur?

150 kr/person. Anmälan krävs till arrangören Anders Allard.

Anmälan via mejl till nils.anders.allard@gmail.com eller telefon 073-819 34 00

Relaterade event