Realitycheck_fredenshus

Reality Check

Hur är det att leva som ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism?

Mellan den 20 november och 5 december visas utställningen Reality Check på Fredens Hus. Utställningen tar avstamp i det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism. I spelet får du en inblick i hur vardagen kan se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering.

Händelserna och upplevelserna i Reality Check är baserade på verkliga händelser. Ungdomar runt om i Sverige har själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål.

Var?

Fredens Hus, Uppsala slott

När?

20 november–5 december