MeYouI

MeYouI – samtida dans

En dans om individen och kollektivet

Kollektivet – fantastisk solidaritet eller egoistiskt förtryck? Att arbeta kollektivt kan vara ett rent helvete, eller fullkomligt underbart. I MeYouI gestaltar två dansare den inre känslomässiga konflikt som kan uppstå när en arbetar i ett kollektiv. Edin Jusuframic sätter balansen mellan kollektivets välbefinnande och människans ego i fokus. Vad händer om balansen rubbas och egot tar över? Se ett verk om den inre känslomässiga konflikt som föds ur den konstanta avvägningen mellan samarbete, att vara självisk eller kompromissa, och hur den påverkar det konstnärliga resultatet.

En drygt 40 minuter lång dansföreställning med nykomponerad musik av Mario Perez Amigo som bland annat tidigare producerat musik till Fredrik ”Benke” Rydmans verk. Ljussättning skapad av Lumination AB, en av Sveriges bästa ljussättare.

Var?

Uppsala Konsert & Kongress

När?

14 oktober 2020

kl. 18.00

Hur?

Biljett köps via UKK