Linnés Sävja

Linnés Sävja, akvarell av Gerd Sjödin

Digital konstutställning – Linnés Sävja, Danmarks hembygdsförening

Danmark hembygdsförenings styrelse har beslutat att p.g.a. det rådande medicinska läget även i år ställa in verksamheten på Linnés Sävja. Inget Nationaldags- eller Midsommarfirande-firande genomförs och Linnés Sävja håller stängt i sommar. Istället genomförs dock en spännande digital konstutställning, med verk av 23 st. olika utställare. Temat är inriktning på närmiljön med blandade tekniker.

Konstnärer
AnneLo A. Jonsson
Gertrud Anderberg
Kristina Backlund
Cicki Barck-Holst
Barbro Bertilsdotter Sjöqvist
Ing-Britt Blomberg
Gunilla Blomqvist,
Ingar Bruce
Lilian Dahlberg
Ann Dahlman
Helena Ekroth
Carina Enedotter
Marie Hektor
Britt Isaksson
Mats Kamsten
Kerstin Ljunghall
Ingrid Matsson
Anette Müller Roos
Moira Nilsson
Helen Nordlund
Birgitta Olsson
Maria Wijk
Ylva Åmark

Information om titel, teknik, storlek, pris och betalningssätt på tre alster per utställare finns på Danmark hembygdsförenings hemsida www.hembygd.se/danmark fr.o.m. Nationaldagen kl 12. Den som önskar köpa ett konstverk kan direkt komma överens med konstnären om betalningssätt och överlämning.

Var?

Online

När?

6 juni–31 augusti

Hur?

Utställningen kan ses online här.