Elitidrott_1200x628

Elitidrott Uppsala

Tillsammans blir vi ännu bättre.

Elitidrott Uppsala är ett partnerskap mellan Uppsala kommun, elitidrottföreningar i Uppsala, Uppsalas arenor, Upplands Idrottsförbund och näringslivet. Parnerskapet syftar till att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas elitidrottsföreningar att kunna bedriva sin verksamhet på högsta elitnivå.

Visionen är att Uppsala 2020 är känt nationellt och internationellt för sin elitidrott och sina idrottsevenemang.

Det här vill Elitidrott Uppsala

  • Utveckla en stark elitidrottskultur i Uppsala
  • Utveckla elitidrotten att bli mer jämställd
  • Skapa bättre förutsättningar att bedriva elitidrott i Uppsala
  • Stärka och utveckla varumärket Uppsala
  • Utveckla relationen med Uppsalas näringsliv
  • Utveckla samarbetet med Uppsalas universitet och SLU
  • Vara en aktiv part i samhällsbyggandet av Uppsala
  • Prioritera elitidrottsutveckling/utbildning genom olika projektsatsningar

Kontakta Elitidrott Uppsala

Ola Rosén, projektledare
E-posta Ola Rosén